Mitä tarkoitetaan 3D-mallinnuksella?

CASE: 3D-mallinnus

3D-mallinnus tarkoittaa tietokoneavusteista kolmiulotteista suunnittelua tietokoneen kuvaruudulla. Tuloksena syntyvää mallia käytetään talojen, laitteiden tai niiden osien valmistamiseen tai esimerkiksi virtuaalisena ympäristönä kolmiulotteista grafiikkaa sisältävissä videopeleissä tai elokuvissa.

3D -mallinnuksen etuina ovat erityisesti sen realistisuus ja havainnollistavuus; sillä on mahdollista saada vaikea ja monimutkainenkin asia näyttämään selkeältä. 3D-mallia voidaan vaivatta tarkastella useista eri näkymistä ja kuvakulmista, ja tarvittaessa siihen saadaan sisällytettyä mukaan myös varjoja, valonlähteitä ja liikettä. Sähköisessä muodossa 3D -mallinnukset ovat helposti säilytettävissä, jaettavissa ja käytettävissä niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimella.

3D -mallinnuksen käyttötapoja NOX Visualissa:

  • Virtuaalisisustus
  • Digitaalien stailaus
  • 3D -mallinnus
  • 3D -animointi
  • 3D -visualisointi

Virtuaalisisustus tarkoittaa sitä, että kalusteet ja muu sisustus lisätään valokuvaan 3D -mallien avulla. Virtuaalisisustus on voimakkaasti kasvava suuntaus remontti- ja sisustussuunnittelussa, uudiskohteiden markkinoinnissa ja kiinteistönvälityksessä. 3D -mallinnuksen lopputuloksena syntyvät fotorealistiset kuvat auttavat mahdollista ostajaa hahmottamaan tilan käytettävyyttä ja sopivuutta omiin tarpeisiin. Huonekalut puolestaan auttavat hahmottamaan tilan mittasuhteita ja välimatkoja. Virtuaalisisustuksella on mahdollista luoda tilaan tunnelma!

Digitaalinen stailaus on helpoin, nopein ja edullisin tapa stailata myyntikohde. Digitaalinen stailaus on myös ympäristöystävällistä verrattuna perinteiseen kalustestailaamiseen, jossa huonekaluja ja esineitä kuljetetaan yleensä autolla. Nyt myös poikkeusaikojen vallitessa suositaan etänä työskentelyä ja Digitaalinen stailaus on juurikin tätä! Asiakkaan lähettämiin kuviin voidaan lisätä, poistaa tai korvata kalusteita. Niihin lisätään myös kasvit, koriste-esineet ja muut objektit ja tehdään siitä mahdollisimman raikas yleisilmeeltään ja sitä kautta erittäin mielenkiintoinen ja myyvä kohde. Tehokkaimmillaan digitaalinen stailaus on tyhjien asuntojen sisustamisessa, mutta on mahdollista tehdä isompiakin remontteja.

3D-mallintaminen on edullinen tapa testata tuotteen toimivuutta ja ulkonäköä käytännössä. Onko sinulla idea tuotteesta paperilla tai mielessä, mutta tarvitset apua sen konkreettiseen hahmottamiseen. Me mallinnamme ideasta tuotteen, joka on valmis vaikka massatuotantoon.

Igloomanin lasi-iglua varten suunniteltu biotakka

3D -animoinnissa 3D -kuvaan lisätään liikettä. 3D -kuva kertoo jo yksinään paljon, mutta kun siihen lisätään liike on lopputulos vieläkin vaikuttavampi. Yksinkertainenkin animointi tuo 3D -mallinnuksiin huomattavasti lisää sisältöä ja kun useat eri kuvakulmat yhdistetään yhdeksi videoksi, saadaan aikaan vakuuttavaa ja myyvää 3D -videosisältöä.

Citytallille toteutettu 3D-animaatiovideo

3D -visualisointi suunnittelun apuna. Erityisen tarpeellista 3D-mallinnus on uudiskohdemarkkinoinnissa, jossa vielä rakentamatonta asuntoa voidaan esitellä ainoastaan visuaalisessa muodossa. 3D -mallinnetun asunnon pintamateriaaleja ja kalustusta on myös mahdollista vaihdella ja sovittaa aitoon näkymään ennen yhdenkään lopullisen päätöksen tekemistä. Kun kohde on vasta suunnittelu vaiheessa, pystymme luomaan sille realistisen ulkokuoren 3D -visualisoinnin avulla. Fotorealistiset ulko- ja sisäkuvat auttavat kohteen ja ympäristön havainnollistamista. Laadukkaat kohdekuvat kohteesta vauhdittavat myös myyntiä ja markkinointia.

Scroll to Top

Mika Mäki

mika@noxvisual.fi

3D-animoinnit ja mallinnus

Katja Parkkinen

katja@noxvisual.fi
3D-visualisoinnit ja sisustus­suunnittelu